Invisalign (Telsiz Ortodonti) Şeffaf Plaklarla Dişlerin Düzeltilmesi

Dijital ölçü sayesinde tedavi sonunda dişlerinizin ne şekilde olacağını tedavinin en başından sizlere gösterebilme imkânına kavuştuk. Şeffaf plakla yapılan telsiz ortodontik tedaviler ile de normalde 4-6 hafta civarında olan ortodontik tedavi randevu sıklıklarını 4 aya kadar uzatabilmekteyiz.

Uzak şehirlerde hatta başka bir ülkede yaşayan hastalarımız için teller ve braketlerle yapılan ortodontik tedavi genellikle uygun bir seçenek değildir. Yurtdışında yaşayan ve tellerle yapılacak tarz bir tedavi uygulanması gerektiğini düşündüğümüz hastalarımıza, bölgelerinde bir ortodonti uzmanına görünmelerinin daha mantıklı olacağını söylemekteyiz. Gelişen teknoloji sayesinde dijital ölçü ve şeffaf plakla telsiz ortodontik tedavi uygulamaları sayesinde bu sorunun büyük bir sorun olmaktan çıkmış durumda.

Tellerle ve braketlerle yaptığımız ortodontik tedavilerde biz ortodontistler, tedavi için gerekli kuvvet aktivasyonlarını, hasta başında telleri değiştirerek yapmaktayız. Bu aktivasyonlar sayesinde dişleriniz tedavi sonu pozisyonuna doğru hareket etmekteler. Şeffaf plak tedavilerinde ise, tedavinin en başından, hangi dişin kaçıncı plakta kaç mm, kaç derece hareket edeceği bilgisayar yardımıyla hesaplamaktayız. Dişlerin son ve doğru pozisyonlarına gelebilmeleri için kaç plak gerektiği, bir başka deyişle tedavinizin ne kadar süreceği de bu hesaplama neticesinde belli olmaktadır. Normalde hasta başında, teller üzerinde işlemler yaparak dişlerin pozisyonlarında değişiklik yaparken, bu sistemle bilgisayar başında hangi dişinizin ne şekilde bir hareket yapmasını istediğimizi daha tedavinin en başından belirlemekteyiz.

Size verdiğimiz plakları sırasıyla ve doğru şekilde kullandığınızda hem dişlerinizde telli bir görüntü olmayacak, hem yemek yerken çıkarabildiğiniz için her istediğinizi kısıtlama olmaksızın yiyebileceksiniz. Bunları yaparken dişlerinizin her plakla birlikte biraz daha düzeldiğini görmek motivasyonunuzu arttıracaktır.

Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi olmak için kliniğimize başvurduğunuzda, öncelikle ağız içi tarama cihazımızla dijital ölçünüz alınacak, hemen sonrasında size dişleriniz düzgün hale geldiğinde yaklaşık olarak dişlerinizin ne şekilde olacağını gösterebileceğiz. İlk tanışma randevumuzun ardından, tedaviyi olmaya karar verecek olursanız, tedaviyi ne şekilde uygulayacağımızı, ne tür bir mekanikle ağızdaki problemi çözmeyi istediğimizi, hangi dişin ne yönde hareket etmesini, hangi dişlerin hareket etmemesini istediğimiz detaylı bir formla birlikte dijital ölçünüz, internet üzerinden yurtdışındaki sunuculara yüklenecek. Yurtdışındaki bir teknisyen, bizim direktiflerimiz doğrultusunda tedavi için dişlere gereken eklentileri, hangi plakta nasıl bir hareket yapılacağını hesaplayıp, bir analiz olarak bize gönderecek. Eğer ilk gönderilen analiz, beklentilerimizi karşılamayacak olursa, gerekli değişiklikler yapılıp tekrar analiz için göndermekteyiz. Bu süreç, vaka tamamen içimize sinene kadar devam etmektedir. Her şey tamamen içimize sindikten sonra dişlerinizin her plakla beraber nasıl hareket ettiğini ve tedavinin en son plakla beraber bittiğinde dişlerinizin ne şekilde görüneceğini bir animasyon şeklinde sizlerle paylaşmaktayız. Sizin de onayınızla yurtdışında imal edilen plaklar, 2-3 hafta içerisinde elimize ulaşmaktadır. İlk ölçü alınmasından plakların elimize ulaşmasına kadar geçen süreç yaklaşık 1 -1,5 ay civarında sürmektedir. Her bir plağı 10-14 gün civarında kullanmanız gerekmekte olduğundan 20 plakla tedavi edilen bir vaka 200-280 gün arasında sürmektedir.

A classical orthodontic treatment with wires and braces may not be suitable for a foreign patient due to lack of mothly check-up appointments. We always recommend our patients to consult to a local orthodontist if this kind of treatment is needed. Luckily, with improving technology, this problem is almost completely solved via clear aligners and digital impression.

With digital impression, we can immediately show you how your teeth will be in the end of treatment. With seqentional clear aligners, your teeth can move to right position day by day. Your step by step treatment plan is calculated, modified and manufactured digitally.

During a classical orthodontic treatment with wires and braces, forces are activated charside by your Ortodontist. During a clear aligner therapy, forces are pre determined and renewed by applying each new aligner.

Every aligner is used for about 10-14 days. If your treatment is planned within 10 aligners, this means your treatment will last for 100-140 days.

With clear aligner therapy, apointment intervals can be up to 4 months.

Şeffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi

Braketsiz tedavi yöntemi olan şeffaf plak tedavisi, yetişkin hastalar için braketlere alternatif olarak kullanılan hareketli tedavi yöntemidir. Gün geçtikçe daha fazla dişlerdeki çarpaşıklık, sıkışıklık, seyreklik ve konumlanma bozukluklarını tedavi etmek amacıyla bu yönteme başvurmaktadır.

Şeffaf Plaklarla Yapılan Ortodontik Tedavi Örnekleri

Şeffaf Plaklarla Ortodontik Tedavi (invisalign)

Şeffaf plaklarla gerçekleştirilen ortodontik tedavi; genel olarak yetişkin hastalar tarafından tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte, hemen her yaşta uygulanabilmektedir. Dünyada şeffaf plaklarla dişlerin düzeltilmesini gündeme getiren ilk firma olan “invisalign” ismiyle de anılmaktadır. Günümüzde, invisalign’in yanında, şeffaf plaklarla dişlerin düzeltilmesini sağlayan pek çok yerli ve yabancı firma, temel olarak aynı felsefe ile dişlerin düzeltilmesini hedeflemektedir. Invisalign’ın popülaritesi, bu alanda en eski firma olması, dolayısıyla en çok vakanın ve bilimsel yayının invisalign kullanılarak gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Şeffaf plaklar, ağzında diş tellerinin olmasını istemeyen hastalara sunulabilen bir tedavi seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bu sistemde dişlere dışarıdan belli olan ve dil ve dudakları rahatsız edebilen teller, braketler gibi unsurlar kullanılmamaktadır. Dişlere kuvvetler şeffaf plaklar aracılığıyla aktarılmaktadır. Bazı durumlarda bazı dişlere daha kolay tutunulması amacıyla, diş renginde, dışarıdan belli olmayan tutucuların dişlere yapıştırılması gerekebilmektedir. Ancak bu tutucular, braketlere göre çok daha küçük boyutlarda ve rahatsız etmeyecek şekilde olmaktadırlar. Dişlerdeki bozulmayı düzeltmek için kullanılan şeffaf plaklar istenildiğinde çıkarılabildiği için bu sistemlerde herhangi bir yiyecek-içecek kısıtlaması olmamaktadır. Dolayısıyla oldukça kullanışlıdırlar.

Şeffaf Plakların Avantajları

Şeffaf plaklarının kullanımı, hastaların gündelik hayatında herhangi bir değişikliğe sebep olmamaktadır. İstenildiği her an rahatlıkla çıkarılabilmeleri, bu tedavi seçeneğinin son derecede konforlu bir kullanımı olmasını sağlamaktadır. Dışarıdan fark edilmemesi, özellikle gün içerisinde çok fazla konuşması gereken veya çok göz önünde olan yetişkin hastaları cezbetmektedir. Bu tedavide kullanılan plaklar, gece gündüz rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Şeffaf plaklar metal braket olarak bilinen diş tellerine nazaran daha az belirgin olmasından ötürü sıklıkla tercih edilmektedir. Aynı zamanda da tedavi esnasında da estetik bir görüntü sağlama konusunda etkin olan şeffaf plak tedavisi çoğu ortodontik vakada tercih edilebilmektedir.  ileri seviyedeki diş ya da çene sorunlarının olduğu vakalarda halen klasik tel tedavileri uygulanmaktadır.

Şeffaf plakların fiyat aralığı ise diş ya da çene yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Ortodonti uzmanınız tarafından gerçekleştirilen muayene sonrasında muhtemel fiyat aralığı hastalara çıkarılabilecektir.