Çocuklarda Ortodontik Tedavi

Erken teşhis ve tedavi her zaman avantajlıdır. Bir çok tedavi türü gibi ortodonti tedavisi için de çocuklarda erken yaşta başlayan tedavilerde çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır.
 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

 • null

  Çocuklarda Ortodontik Tedavi

  Çocuklarda Yapılan Ortodontik Tedavide Ulaşılan Sonuçlar İle İlgili Örnek Sonuçlar

Çocuklarda Ortodontik Tedavi

Diş hekimlerine erken yaşta muayene olmak; olası diş ya da çene sorunlarının tespiti ve ortadan kaldırılması adına önemli bir durumdur. Çocukların diş ve çene gelişimlerinde herhangi bir aksaklık olup olmadığının kontrolü için bir 7-8 yaş civarında bir ortodontiste muayene olmaları uygun olacaktır. Bu muayene sonrasında farklı farklı işlemler uygulanabilmekle beraber; kontrollerin dişlerin tamamlandığı 12-13 yaşına kadar rutin olarak devam ettirilmesiyle de gelişim denetlenebilmektedir. Bu tedavi seçenekleri iki türlü gerçekleştirilebilmektedir.

Koruyucu Önleyici Ortodontik Tedavi

4-5 yaşlarındaki çocukların ilk diş muayenesini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu süreç, diş gelişimlerine dair öngörülerden ziyade, sürmekte olan süt dişlerinde herhangi bir problem olmaması içindir. Süt dişlerinde oluşabilecek sürme bozuklukları, çürükler, parmak emme gibi hatalı alışkanlıklar bu dönemde giderildiğinde ileride ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçilmekte veya en azından uygulanacak tedavinin daha kolay bir tedavi olması sağlanabilmektedir. Erken yaşlardan itibaren bu tip tedaviler gören çocukların çene büyümesi kontrol altına alınabilmektedir. Yanlış alışkanlıkların önüne geçen bu tedavi yöntemi; daha etkili bir fiziksel görünümü de sağlayabilmektedir. Erken yaştan itibaren yapılan müdahaleler; çocukların sonraki yaşamları için önemli bir tedbir olarak görülebilecektir. Çene kemiğinin ve dişlerin sağlıklı olabilmesi adına da muhakkak uzman diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz gelimi, süt dişlerinde olabilecek kayıplar sonrasında basit bir yer tutucu uygulaması ile önlem alınmazsa ileride ciddi ortodontik problemler oluşmasına yol açılmış olur. Ortodontik tedavi anlamında çocuğa ilk müdahaleler 7-8 yaşlarında yapılabilse de, pek çok çocukta dişlerin tamamlanmasını beklemek gerekebilmektedir. 4-5 yaşlarında yapılan muayene, süt dişlerinin sağlığı ve ileride ortodontik problem çıkmaması içinken, 7-8 yaşlarındaki muayene, olası ortodontik problemlerin tanımlanması ve tedavilere başlanması amacıyladır ve her iki muayene de son derece önemlidir.

Çocuklarda Kapsamlı Ortodontik Tedavi (Tel Takımı)

Çocuklara gerçekleştirilecek olan kapsamlı ortodontik tedavilere genellikle 11 ile 12 yaşlarında, dişlerin tamamlanmasından sonra veya tamamlanmasına yakınken başlanılmaktadır. Bu tedavi için bu yaşların seçimindeki temel neden, çocukların son süt dişlerini düşürmeleri olarak görülebilmektedir. 11 ile 15 yaş arasında dişlerin şekillenmesi açısından fazlasıyla önemli bir dönem olarak ifade edilmektedir. Bu yüzden dişlerin belli bir düzen içerisinde yer almasını sağlama konusunda diş teli kullanma işlemi uygulanmaktadır. Çocukların çevresi tarafından hor görülme durumuyla karşı karşıya kalmamaları için mükemmel diş ve ağız sağlığının sağlanması, mutlak gerçekleştirilmesi gereken bir durumdur. Aynı zamanda çocukların bu dönemde arkadaş grubundan uzak kalması söz konusu olabileceğinden aile bireylerinin yakın davranması gerekecektir.

Çocuklara uygulanabilen ortodontik tedavilerin önemli bir kısmı 11-12 yaş civarında uygulanabilmektedir. Üst veya alt çenenin geride olduğu durumlarda daha erken yaşlarda müdahaleler gerekebilmektedir. Ameliyat desteğiyle ortodontik tedavi (ortognatik cerrahi) gereken çok ileri vakalarda 17-18 yaşların beklenmesi gerekse de, bu çok sık yapılan bir tedavi türü değildir.